Forhandlere

SignOnline.no har et videresalgs-program som gjør det mulig for butikkeiere å selv selge graverte dørskilt uten problemer. Prosessen er svært enkel, som butikkeier får du demo-produkter som du kan vise i din butikk for dine kunder. I din butikk velger kunden hvilken skiltmodell, teksttype og tekst som skal gravers. Videre betaler kunden direkte til deg som forhandler. Derfra logger du inn som forhandler på skylten.se og gjennomfører kundens bestilling, men som forhandler med rabatt. under bestillingen kan du videre bestemme om skiltet skal levers i din butikk eller direkte til kunden.

Er du interessert i å bli videreselger av dørskilt, fyll inn skjemaet nedenfor!