SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER
Signonline Norge med organisasjonsnummer 921 009 232

Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av SIGNONLINE.NO, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Alle priser er oppgitt inklusiv mva. 

Betaling
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli belastet på kortet ved bestilling.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK inklusiv mva f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt. Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Frakt tilkommer på alle bestillinger.

Det tas forbehold om skrivefeil i tilbud og ordrebekreftelse.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten/Bring eller Postnord. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

I forbindelse med bestillingen har kunden mulighet til å velge mellom Pakke til hentested, Pakke til bedrift og Pakke i postkassen.

Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id. Dette gjør at du kan spore pakken på www.bring.no eller www.postnord.no.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500kr inklusiv mva.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke SIGNONLINE.NO.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Forbrukere har rett til å klage på et produkt i opptil to år etter kjøpet. Bedriftskunder må rapportere en klage om produktet innen fem dager etter at de mottok produktet.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med SIGNONLINE.NO betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Eventuelt produkter solgt med 30 dagers gratis prøvetid uten forpliktelser hvor kjøper står for returkostnader.

Angreretten gjelder ikke spesialproduserte produkter.

Forbrukere har rett til å returnere varer opptil 14 dager etter at de har mottatt varen. Bedriftskunder har ingen returrett.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er signonline.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

 

Integritetspolicy

Din tillit er viktig for oss! For at du skal føle deg sikker når du besøker nettsidene våre, følger vi bestemmelsene for behandling av personrelaterte opplysninger. Under finner du informasjon om hvordan vi samler inn, håndterer og bruker data. Følgende personvernpolicy forklarer hvilke opplysninger vi samler inn om deg. Vi beskriver også hvordan vi behandler og bruker dataene. Du får også informasjon om hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål om vår håndtering av data.

1. Ansvarlig part
Ansvarlig part for innsamling, behandling og bruk av personopplysninger er Signonline Norge med organisasjonsnummer 921 009 232.

E-post:
info@signonline.no

Post:
Signonline Norge
Mailbox 2321
11175 Stockholm

Internettadresse:
https://www.signonline.no/

Her finner du også kontaktskjemaet vårt:
https://www.signonline.no/pages/kontakt-oss


2. Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger
Vi er ansvarlige for alle personopplysningene som deles direkte med oss. Personopplysninger er opplysninger som kan spores til en fysisk person. Det gjelder for eksempel navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse.

Vi samler inn, lagrer og behandler opplysningene dine slik at vi skal ha mulighet til å behandle bestillingen. Personopplysningene deles kun til tredjepart hvis dette er tillatt i henhold til loven, samt for å kunne behandle avtaler og inkasso, eller hvis du tidligere har gitt samtykke til dette. Opplysningene dine deles ikke til tredjepart for markedsføringsformål uten ditt samtykke. For at vi skal kunne behandle bestillinger, får leverandørene våre (f.eks. logistikkfirmaer, betalingsløsninger og banker) de nødvendige opplysningene i forbindelse med ordrehåndteringen. Data som overføres på denne måten, har leverandørene kun tillatelse til å bruke i forbindelse med oppgavene de utfører på oppdrag fra oss.

Vi lagrer kunde- og bestillingsopplysningene i sju år i samsvar med den svenske regnskapsloven.

Vi samler også inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt ved hjelp av informasjonskapsler (cookies).

Google vil bruke dine personopplysninger når du gir ditt samtykke på nettstedet. Les mer om hvordan Google samler inn og bruker besøksdata via denne lenken:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites


2.1 Produksjon av skilt
Ved produksjonen av skilt, lagrer vi innholdet du vil ha på skiltet sammen med øvrige opplysninger som kreves for at vi skal kunne behandle bestillingen. Vi deler aldri informasjon om skiltene til andre kontoer eller til tredjepart for markedsføringsformål.

2.2 Håndtering av betalinger
Du kan betale sikkert med kort. Betalingen håndteres av Mondido Payments AB, med sikker kryptering og i samsvar med strenge bankstandarder. Kortopplysningene sendes direkte til Mondido Payments AB. Via Mondido Payments AB har vi tilgang til kortinnehaverens navn, korttypen og de 4 siste sifrene i kortnummeret, samt IP-nummeret for betalingen. Disse opplysningene må vi ha tilgang til for å kunne håndtere tilbakebetalinger og når beløp er trukket feil. Kun medarbeidere som jobber med håndteringen av f.eks. tilbakebetalinger, har tilgang til disse opplysningene.

For betaling via faktura håndteres personligopplysninger som en del av fakturaen og inngår i bokføringen i henhold til den svenske regnskapsloven (1999:1078). Informasjonen lagres i regnskapsåret pluss 7 år.

2.3. Nyhetsbrev
Vi bruker e-postadressen som du har oppgitt, når vi sender nyheter og tilbud til deg. Du må godkjenne at vi registrerer deg som privatperson, som abonnent. Hvis du ikke lenger vil motta nyhetsbrev fra oss, kan du via koblingen som er med i alle e-postmeldinger fra oss, via kontaktopplysningene som er nevnt i avsnitt 1 og innstillingene i kundesonen, kostnadsfritt gi oss beskjed om dette.

Opplysningene deles ikke til tredje part for andre formål, men brukes kun for at vi skal kunne gi deg informasjon om nyheter, produkter og tilbud fra oss.

2.4 Sporing
Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet og navigerer på det. Informasjonen samles inn basert på den legitime interessen for kvalitetsforbedring. For mer informasjon se avsnitt 8.

2.5 Kundeservicesaker
Ved kontakt med kundeservice håndterer vi personopplysningene du oppgir for å kunne behandle saken. Opplysningene du oppgir brukes ikke til andre formål og slettes senest etter 12 måneder.

3. Overføring av personopplysninger til et tredje land
Vi streber alltid etter å behandle opplysningene innenfor grensene for EU/EØS. Likevel kan opplysningene i enkelte tilfeller bli overført til og bli behandlet i land utenfor EU/EØS, av en av våre leverandører eller underleverandører. Fordi vi mener det er svært viktig å beskytte personopplysningene dine, vil vi iverksette alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, som kan sammenlignes med og er på samme nivå som beskyttelsen som gis innenfor EU/EØS.

4. Rettighetene dine
Du har rett til å få tilgang til opplysningene vi har samlet inn om deg. Du kan få informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om deg, innen rimelig tid og helt gratis. Hvis du vil ha tilgang til alle opplysningene eller bare deler av dem, ta kontakt med kundeservice via kontaktopplysningene i avsnitt 1.

Du har også rett til å få opplysninger rettet eller slettet. Hvis du har synspunkter på at vi samler inn eller bruker data om deg, kan du sende en protest til oss via kontaktopplysningene som du finner i avsnitt 1.

Vi vil sikre at opplysningene er oppdatert og riktige. Du kan be oss rette opplysningene du mener er feil.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket om at personopplysningene din kan brukes for markedsføringsformål. Det kan du også gjøre via koblingen som i alle e-postmeldinger, via kontaktopplysningene som er oppgitt i avsnitt 1 og i innstillingene i kundesonen.

Du har alltid rett til å formidle synspunkter og klager på hvordan vi behandler personopplysningene dine. Det gjør du til en ansvarlig myndighet. I vårt tilfelle er myndigheten Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/).

5. Loggfiler
Ved hvert besøk på Signonline nettsider, overfører nettleseren brukerdata som lagres i loggfiler, såkalte serverloggfiler. Datapostene som lagres i den sammenhengen, inneholder følgende opplysninger: Dato og tid for tilgangen, navnet på siden, IP-adressen, datamengden som ble overført og produkt- og versjonsinformasjon for nettleseren som ble brukt. Dessuten registreres ordre- og kundeopplysninger.

Datapostene med disse loggfilene bruker vi hovedsakelig til å finne og reparere eventuelle feil. Loggfilene er kun tilgjengelige for programvareutviklerne og slettes automatisk etter 30 dager.

Vi registrerer eller lagrer ikke passord eller følsomme betalingsopplysninger på serverne.

6. Sikker dataoverføring
Vi overfører personopplysningene dine sikkert med kryptering. Det gjelder selvsagt også bestillinger, betalinger og kundeinnlogginger. Vi bruker krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer).

Vi jobber også aktivt med å sikre hjemmesiden, alle systemene og organisasjonen vår slik at uvedkommende personer ikke kan få tilgang til, ødelegge, endre eller distribuere dataene dine.

7. Informasjonskapsler
Vi vil at du skal få en positiv opplevelse på nettstedet vårt, og derfor bruker vi informasjonskapsler, nettanalysetjenester og plugin i sosiale medier i henhold til artikkel 6.1.f i personvernforordningen. Du må ikke godkjenne bruken av informasjonskapsler for å kunne besøke hjemmesiden vår. Hvis du ikke godkjenner at vi bruker informasjonskapsler, vil funksjonen til siden være begrenset og du kan ikke bestille produktene våre.

Hva er informasjonskapsler (cookies)?
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen. I filene lagres enkelte innstillinger og informasjon om hvordan du bruker internett, som deles med systemet vårt via nettleseren. Informasjonen brukes blant annet for at funksjonene på siden skal fungere, for å forbedre brukeropplevelsen ved å samle inn statistikk fra besøkere, gi relevante tilbud og måle hvor effektive annonser er pluss enkelte kundeservicefunksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om alle informasjonskapslene og hvordan de brukes, se avsnitt 6.1.

Vi lagrer ikke følsomme eller personlige opplysninger som kan brukes til å identifisere personer, i informasjonskapslene vi lagrer.

Slik kan du unngå informasjonskapsler
Hvis du ikke vil bruke informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren slik at den ikke godtar informasjonskapsler eller deaktivere dem ved å installere en opt out-informasjonskapsel. Tenk på at du må gjøre deaktivere informasjonskapsler i alle nettlesere du bruker. Les mer om dette på Hjelp-sidene for nettleseren. Legg merke til at hvis du velger å ikke bruke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på nettstedet vårt ikke fungere som de skal lenger. Ved å bruke nettstedet signonline.no, godkjenner du bruken av informasjonskapsler.