Sikkerhetsskilt er en viktig del av helse- og sikkerhetsarbeidet. De gir beskjed om farer og instruksjoner for å unngå ulykker. Varselskilt advarer om potensielle farer, forbudsskilt forbyr bestemte handlinger, påbudsskilt pålegger spesifikke tiltak, og rednings- og rømningsskilt viser rømningsveier og nødutganger. Brannskilt indikerer brannslukkingsutstyr og andre brannsikkerhetsanordninger. Det er viktig å være oppmerksom på disse skiltene for å sikre en trygg arbeidsplass og offentlige områder.